Log in

Organized By

Contact

  • Tel: +86 20 87111649
  •  
  • Fax: +86 20 87110613
  •  
  • Email: icempe2019@scut.edu.cn
  •  
  • Add: 381 Wushan Road, Guangzhou, Guang          dong, P. R. China

Committee

 

International Organizing Committee

 

   Shengtao Li ( China, General Chair )

   Yanpeng Hao  ( China, Executive Chair )

   Lin Yang  ( China, Secretary )

   Hong Zhao  ( China )

   Lisheng Zhong  ( China )

   Pingkai Jiang  (China)

   Qingfeng Xie  (China)

   Shuhong Xie  (China)

   Jian Li  (China)

   Guangning Wu  (China)

   Peng Li  (China)

   Boxue Du  (China)

   Yasuhiro Tanaka  (Japan)

   Davide Fabiani  (ltaly)

   Paul Lewin  (UK)

International Advisory Board

   George Chen  (Chair, UK)

   Yoshimichi Ohki  (Japan)

   Zhongdong Wang  (UK)

   Gilbert Teyssedre  (France)

   Juneho Lee  (Korea)

   Suwarno Harjo  (lndonesia)

   Rongsheng Liu  (Sweden)

   Sergey V.Serebryannikov  (Russia)

   Kazuo Adachi  (Japan)

   Frank de Wild  (Netherland)

   Pierre Argaut  (France)

   Harry Orton  (Canada)

   Yewen Zhang  (China)                  

   Junzheng   Cao  (China)

   Mingli Fu  (China)

   Shengtao Li  (China)